Údržba kopule

  • Zkontrolujte lepící těsnění (pásku). V případě poškození vyměňte.
  • Na čištění nepoužívejte prostředky agresivního charakteru jako jsou brusné pasty, chemické prostředky (toluen, aceton, ředidla).
  • Na čištění použijte běžný prostředek na mytí oken nebo saponátový prostředek.
  • Nepoužívejte pasty s brusivem.
  • Vše následně opláchněte čistou vodou.


UPOZORNĚNÍ:


KOPULE NESMÍ BÝT NIKDY ODLOŽENA NA TMAVÝ PODKLAD, MOHLO BY DOJÍT KE ZVÝŠENÍ TEPLOTY POD KOPULÍ A NÁSLEDNÉ DEFORMACI VRSTEV.